Reisikindlustus

Reisikindlustuse eesmärk on reisiga seotud võimalike ootamatute kulude hüvitamine. Levinumad lisakindlustused, mida saab juurde osta, on pagasikindlustus ja reisitõrkekindlustus

Kaskokindlustus

Kaskokindlustus on vabatahtlik sõidukikindlustus, mille abil on võimalik sõidukit kindlustada järgmiste riskide vastu: liiklus- või loodusõnnetus, vargus, röövimine, vandalism, tulekahju

Liikluskindlustus

Liikluskindlustuse kui kohustusliku vastutuskindlustuse puhul on oluline teada, et kindlustusvõtja ei kindlusta mitte oma sõidukit, vaid potentsiaalset kahju, mida selle juht võib põhjustada teistele liiklejatele

Kodu- ja varakindlustus

Koduse vara kindlustamiseks ei piisa üldjuhul kodukindlustusest või eluasemekindlustusest. Sellega on küll kindlustatud korter või maja, kuid mitte selles asuv vara. Seega tuleb koduse vara kindlustamine seltsiga eraldi kokku leppida

Õnnetusjuhtumikindlustus

Õnnetusjuhtumikindlustus hüvitab kulud ajutiselt või püsivalt töövõimetuks jäädes

Vastutuskindlustus

Vastutuskindlustuse puhul peab kindlustusandja täitma kindlustusvõtja asemel kohustuse hüvitada kahju, mille kindlustusvõtja on põhjustanud kolmandale isikule kas oma tegevuse või tegevusetuse kaudu

Kuidas sõlmida hea kindlustusleping

See, et teenusel on sama nimi, ei tähenda, et selle tingimused oleksid täpselt ühesugused. Näiteks müüvad mitmed seltsid reisikindlustust, kuid kindlustustingimuste sisu on igal seltsil erinev. Võidakse pakkuda erineva ulatusega meditsiiniabi kindlustust ja mis ühes seltsis on kirjas välistusena, võib teises siiski kuuluda hüvitamisele.

Ala- ja ülekindlustus

Kindlustuslepingu sõlmimisel on oluline jälgida, et kindlustussumma ei ületaks oluliselt kindlustusväärtust – sellisel juhul ei ole kindlustusandja kohustatud hüvitama rohkem, kui on kindlustatud eseme tegelik kindlustusväärtus. Samuti ei tohi kindlustussumma on väiksem kui kindlustusväärtus kindlustusjuhtumi toimumise ajal. Küsi maaklerilt arvamust kindlustusobjekti õige kindlustusväärtuse kohta!

Mis vahe on kindlustusagendil ja kindlustusmaakleril?

Kindlustusmaakler peab tegutsema kindlustusvõtja ehk sinu, mitte kindlustusseltsi huvides. Kindlustusagent  seevastu esindab ainult ühte konkreetset kindlustusseltsi.