Uudised

SALVA. Traktorite ja kombainide kevadkampaania - 25%

Miks eelistada traktori või kombaini kindlustamisel SALVA kindlustust?

  • Uue masina kindlustusväärtus võrdub tema esmamüügihinnaga ja püsib muutumatuna ühe aasta jooksul.
  • Salva pakub uutele masinatele laia kindlustuskaitset sh.
- kaitset remondi- ja hooldusperioodi ajaks;- kindlustusjuhtumi järgsete päästmiskulude hüvitamist;
- kaitset kindlustusobjekti avariikohalt ära veole, demontaažile ja montaažile ning transpordikuludele remondikohta ja tagasi.
  • Kindlustus hüvitab ootamatud välised kahjud masinatele ja lisaseadmetele nii töötamise, kui seismise ajal.
  • Kui sisemise rikke tagajärjel kannatanud masina osa põhjustab kahju kindlustusobjekti teistele sõltumatutele osadele, siis kuulub ka selliselt järgnenud kahju hüvitamisele. Teisteks sõltumatuteks osadeks on kindlustusobjekti need osad, mille väljavahetamist või parandamist saab teostada sõltumatult kahju põhjustanud masina osast.
  • Kindlustusobjekti osalise kahjustumise korral Salva ei arvesta remondikalkulatsioonilt amortisatsiooni ning kindlustussumma ei vähene väljamakstud kindlustushüvitise võrra kindlustusperioodi jooksul (v.a täishäving).
  • Kindlustuslepingu saab sõlmida 5- aastase perioodiga. Mitmeaastane leping tagab pikaajalise ja katkematu kindlustunde ning soodsama makse.