KÕIK KINDLUSTUSLIIGID TEIE ÄRILE

Kindlustus- ja riskijuhtimise teenused juriidilistele isikutele

Eestis ja Euroopa Liidu riikides

SECURING YOUR BUSINESS

Pakume kõige kasulikuma kindlustuslahenduse Teie ärile


Tööstusettevõtete kindlustamine
Oleme spetsialiseerunud (tööstus)ettevõtete majandustegevusega seotud spetsiifiliste ja mittestandardsete riskide kindlustamisele:

- Hoonete ja seadmete varakindlustus
- Ettevõtte üld- ja erialane vastutuskindlustus
- Töötajate ja juhtkonnakindlustus
- Ettevõtte ärikatkemise kindlustus
- Valmistoodangu kindlustus
- Garantiid ja finantskindlustus
BRONEERI KONSULTATSIOON
Transpordivahendite ja vedude kindlustamine
Oleme spetsialiseerunud raudtee- ja autotranspordiettevõtete majandustegevusega seotud riskide kindlustamisele:

- Vedude ja veosekindlustamine
- Äritranspordivahendite kindlustamine
- Raudteeveeremi kindlustamine
- Eri- ja rasketehnika kindlustamine
- Tee-ehitustehnika kindlustamine
- Vedaja vastutuskindlustus
BRONEERI KONSULTATSIOON
Laevaehituse ja merendusriskide kindlustamine
Oleme spetsialiseerunud väike- ja keskmise suurusega veesõidukite kindlustamisele:

- Kaubalaevade ehitamise kindlustus
- Projekteerijate erialane vastutuskindlustus
- Laevade kere ja mehhanismide kindlustamine (H&M)
- Laevaomaniku vastutuskindlustus (P&I)
- Lasti hävimisriski kindlustamine (LoH)
- Väikelaevade (jaht, kaater) kindlustamine
BRONEERI KONSULTATSIOON
Ettevõtte riskide juhtimine
- Ettevõtte majandustegevuse andmete kogumine ja analüüs
- Ettevõtte deebitoride võlgnevuse ja krediidiriskide analüüs
- Ettevõtte olemasolevate ja potentsiaalsete riskide väljaselgitamine
- Ettevõtte kindlustuslepingute analüüs (audiit)
- Terviklik (kompleksne) lähenemine ettevõtte kindlustusriskidele
- Nõustamine kindlustusriskide küsimustes
BRONEERI KONSULTATSIOON
Meie projektid ja lahendused
Võtke meiega ühendust
Nõustame Teid kõigis Teid huvitavates kindlustusküsimustes!