KÕIK KINDLUSTUSLIIGID TEIE ÄRILE

Kindlustus- ja riskijuhtimise teenused juriidilistele isikutele

Eestis ja Euroopa Liidu riikides

SECURING YOUR BUSINESS

Pakume kõige kasulikuma kindlustuslahenduse Teie ärile


Ettevõtete tegevuse kindlustamine
Oleme spetsialiseerunud (tööstus)ettevõtete majandustegevusega seotud spetsiifiliste ja mittestandardsete riskide kindlustamisele:

- Hoonete ja seadmete varakindlustus
- Ettevõtte üld- ja erialane vastutuskindlustus
- Töötajate ja juhtkonnakindlustus
- Ettevõtte ärikatkemise kindlustus
- Valmistoodangu kindlustus
- Garantiid ja finantskindlustus
BRONEERI KONSULTATSIOON
Transpordivahendite ja vedude kindlustamine
Oleme spetsialiseerunud raudtee- ja autotranspordiettevõtete majandustegevusega seotud riskide kindlustamisele:

- Vedude ja veosekindlustamine
- Äritranspordivahendite kindlustamine
- Raudteeveeremi kindlustamine
- Eri- ja rasketehnika kindlustamine
- Tee-ehitustehnika kindlustamine
- Vedaja vastutuskindlustus
BRONEERI KONSULTATSIOON
Laevaehituse ja merendusriskide kindlustamine
Oleme spetsialiseerunud väike- ja keskmise suurusega veesõidukite kindlustamisele:

- Kaubalaevade ehitamise kindlustus
- Projekteerijate erialane vastutuskindlustus
- Laevade kere ja mehhanismide kindlustamine (H&M)
- Laevaomaniku vastutuskindlustus (P&I)
- Lasti hävimisriski kindlustamine (LoH)
- Väikelaevade (jaht, kaater) kindlustamine
BRONEERI KONSULTATSIOON
Ettevõtte riskide juhtimine
- Ettevõtte majandustegevuse andmete kogumine ja analüüs
- Ettevõtte deebitoride võlgnevuse ja krediidiriskide analüüs
- Ettevõtte olemasolevate ja potentsiaalsete riskide väljaselgitamine
- Ettevõtte kindlustuslepingute analüüs (audiit)
- Terviklik (kompleksne) lähenemine ettevõtte kindlustusriskidele
- Nõustamine kindlustusriskide küsimustes
BRONEERI KONSULTATSIOON
Meie projektid ja lahendused
Võtke meiega ühendust
Nõustame Teid kõigis Teid huvitavates kindlustusküsimustes!